Der Mafiöse Georg Soros NGO Apparat, ist gegen das neue Albanische Medien Gesetz

Mit Steuergeldern ist diese gigantische Apparat von Georg Soros NGOs finanziert, aber auch Körber Stiftung, diverste Betrugs Institute, nur für Meinungs Manipulation bis zur Umwelthilfe, damit die Dümmsten Parteigänger einen Job haben.

Amerikaner, EU, „Zivile Gesellschaft“ – moralisch korrupte selbstgerechte Vollidioten Administrata Doganore Shqiptare më afër standarteve të BE

Albania Govt Ignores Outcry Against Online Media Laws

Ruling Socialist Party MPs in the Albanian parliament have appeared deaf to the growing chorus of protests against the prime ministerial push to regulate and ‘discipline’ the online media.

a5b76-george-soros-katarina-barleyc037f-george_soros_b25c325b6seGeorge Soros Al Gore Klima-1edi ramaalex
https://i0.wp.com/www.gazetadita.al/wp-content/uploads/2019/12/7F6E3955-0DEE-4BFD-BBCD-5436B6466A64_2019_12_14_20-300x208.jpeg

Pjesë e organizatave nënshkruese janë 10 Komitete Helsinki me reputacion të lartë dhe veprimtari të spikatur për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar dhe që e kane qendrën e veprimtarisë së tyre në Hollandë, Norvegji, Serbi, Maqedoni, Bullgari, Armeni, Poloni, Greqi, etj.

Përveç mbështetjes fuqimisht të argumentave të paraqitura më herët nga organizatat shqiptare të medias dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Rrjeti “Platforma Solidaritetit” vendos theksin tek fakti që kjo paketë ligjore nuk përputhjet me angazhimet që Shqipëria ka ndërmarrë në kuadër të kryesimit të OSBE-së dhe në mënyrë të veçantë me nevojën për siguri dhe stabilitet, prosperitet të shtetasve të vendeve tona.

35 organizatat vendosin theksin se, në kryesimin e OSBE-së Shqipëria duhet të jetë një model për vendet e tjera që zbatojnë angazhimet në kuadër të OSBE-së, sa i takon respektimit të medias së lirë.

Lista e organizatave ndërkombëtare:

Civic Solidarity Platform members:

Netherlands Helsinki Committee

Norwegian Helsinki Committee

Macedonian Helsinki Committee

Helsinki Committee for Human Rights in Serbia

Helsinki Foundation for Human Rights (Poland)

Bulgarian Helsinki Committee

Helsinki Citizens’ Assembly – Vanadzor

Helsinki Committee of Armenia

Helsinki Association Armenia

Human Rights Centre ZMINA

The Human Rights Movement: Bir Duino Kyrgyzstan

Human Rights Matter (Berlin)

Human Rights Center of Azerbaijan

Human Rights Monitoring Institute

Association of Ukrainian Human Rights Monitors on Law Enforcement (UMDPL)

Center for the Development of Democracy and Human Rights

Centre de la protection internationale (France)

Center for Civil Liberties (Ukraine)

Citizens’ Watch

Crude Accountability

The Swedish OSCE-network

DRA – For a European Civil Society (Berlin)

Public Association “Dignity”

Public Verdict Foundation

Public Foundation Golos Svobody Kyrgyzstan

Promo LEX

Reporters’ Freedom and Safety

International Partnership for Human Rights (IPHR)

Office of Civil Freedoms (Tajikistan)

Truth Hounds

Institute for Reporter’s Freedom and Safety

Women’s International League for Peace & Freedom (WILPF)

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassimus-Arbeit (Civil Courage and Anti-Racism Work)

Greek Helsinki Monitor

Lista e organizatave Shqiptare: 

BIRN Albania

Civil Rights Defenders

Citizens Channel

Faktoje

Instituti Shqiptar i Medias

Instituti Shqiptar i Shkencave

Këshilli Shqiptar i Medias

Komiteti Shqiptar i Helsinkit

Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë

Qendra Res Publica

Qendra Shqiptare MediaLook

Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore

Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë

Unioni i Gazetarëve Shqiptarë

http://www.gazetadita.al/35-organizata