500.000 € Bußgeld, für den Mafiösen Betreiber des „EKMA “ Agrar Markt in Tirana

Die Agrar Märkte in Tirana, Skhoder, Elbasan sind Hochburgen des Verbrechens, oft mit verbunkerten Garagen, sind es im Erpressungs und Betrugs Kartelle ohne Ende. Auch im Stile der US Mafia, welche Bill und Hillary Clinton, mit dem Gambino Clan, Josef DioGuardio brachte und anderen US Verbrechern. Gepanzerte Bunker ähnliche Garagen sind oft unter diesen Märkten, vor allem in Elbasan, wo Bürgermeister die Verbrecher Kartelle leiten. EU, KfW finanziert sind diese Mord und Erpressungs Kartelle.
Gründer ist „Klodian Allajbeu,“ mit seinem Betrugs American Hospital, mit extrem vielen Skandalen, inklusiv Grundstücks Urkunden Fälschung.

Der Gangster: Klodian Allajbeu, ist eine Geldwäsche Maschine, gründete etliche Firmen,  wo in einem identischen Konzept, schon einmal vor über 10 Jahren der Betreiber nur unter anderen Namen beschlagnahmt wurde.

„Boldnews.al“ untersucht die Dokumente des National Registration-Center (NRC), auf deren Grundlage die es stellt sich heraus, dass das Unternehmen „Ekman-Albanien“ aus mehreren Unternehmen vorgenommen wird, die von einigen der mächtigsten albanischen Unternehmer geführt

„Ekman“ wird durch die Fusion von Unternehmen „AnaMark“, „Agromarket“ und Bürger Haxhi Bardhi gebildet, der 33,34 % hält.

Der Lebensmittel Betrug mit diesen Banden lässt sich so leicht erklären, denn seit über 15 Jahren kontrolliert die Bande Vieles, Andere Mafiosi gaben auf, darunter grosse Ketten aus Europa.

Vorbild sind die Betrugs Systeme der USA; EU und von Olaf Scholz, Schäuble, Jörg Asmussen, McKinsey bis Angela Merkel, mit den KfW, Deutsche Bank Verbrechern seit Jahren und Mafiösen Beratern.

[Blauer Bote Magazin]
Der größte Steuerraub der Geschichte
Cum-Fake stellt Cum-Ex und Cum-Cum in den Schatten. Durch die von der Bundesregierung geduldeten Betrugsmodelle Cum-Cum und Cum-Ex wurden etliche Milliarden Euro an staatlichen Geldern geraubt, alleine durch Cum-Ex über 30 Milliarden an Steuergeldern. Cum-Fake stellt noch eine weit krassere Betrugsmasche dar.

Nachdem Italienischen Modell, mit Hilfe der GTZ aufgebaut, als reine Erpressungs Kartelle, wo man die Abnahme von Lebensmitteln erpresste, Mieten erhöhte, Strom und Wasser betrügerisch abrechnete und abpresste. Man kopierte die auch in Deutschland operierten ausländischen Verbrecher Kartelle, wie bei den Asiaten, Schleuser und Drogen Organisationen.

Konkurrenca gjobit 500 mije euro kompaninë EKMA për abuzime me tregun agroushqimor

Autoriteti i Konkurrencës njofton se ka vendosur gjobë dhe detyrime ndaj ndërmarrjes “EKMA Albania” SHPK, për abuzime në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro – Ushqimore në qytetin e Tiranës. Krahas gjobës, Konkurrenca i ka vendosur dhe kushte të tjera EKMA për uljen e tarifave të qirasë afër kostos dhe rishikimin e kontratave të energjisë, duke e paralajmëruar për gjoba të tjera nëse nuk zbaton rekomandimet.

Vendimi u mor pas raportit mbi hetimin e thelluar ndaj ndërmarrjes “EKMA Albania” SHPK, në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro – Ushqimore në qytetin e Tiranës.

Gjoba e vendosur është sa 9.99% e xhiros vjetore të vitit 2017. Gjoba nuk bëhet e ditur, por në bazë të bilancit vjetor, EKMA ka raportuar rreth 500 milionë lekë të ardhura, apo gati 5 milionë dollarë, me një vlerë gjobe rreth 500 mijë dollarë. EKMA ishte kompania më fitimprurëse në vend në vitin 2017, me fitime gati 3.8 milionë dollarë dhe me një normë fitimi prej 76%, sipas një renditjeje të mëparshme të Monitor për kompanitë më fitimprurëse në vend. http://www.monitor.al/100-kompanite-fitimet-te-larta/

Sipas hetimit të thelluar të Konkurrencës ndërmarrja “EKMA Albania” SHPK operon e vetme në tregun e qiradhënies së ambienteve për magazinimin dhe tregtimin e produkteve Agro – Ushqimore në qytetin e Tiranës, pra ka pozitë dominuese për sa i përket pjesëve të tregut;

– Ndërmarrja vendos çmime dhe kushte të padrejta tregtimi, duke i detyruar tregtarët qiramarrës të paguajnë një çmim më të shtrenjtë të energjisë elektrike nga ai që duhet të paguajnë realisht sipas faturave të lëshuara nga OSHEE, si dhe UKT;

– Nëpërmjet “kontratës tip” të qirasë të aplikuar për qiramarrësit që operojnë në këtë treg Agro – Ushqimor, ndërmarrja “EKMA Albania” SHPK vendos kushte diskriminuese dhe të padrejta tregtimi;

– Aplikon kontrata, të cilat përmbajnë kushte imponuese vetëm për njërën palë të kontratës – qiramarrësin, duke i bërë të pavlefshme kushtet e përgjithshme të këtyre kontratave, që sjellin një humbje ose dëmtim të shpërpjesëtuar të interesave të palës kontraktuese;

– Detyron qiramarrësin të negociojë muaj për muaj për çmimin e saj, duke krijuar paqëndrueshmëri financiare për qiramarrësin dhe duke e vendosur këtë të fundit në kushte të pafavorshme konkurrence, si dhe duke e detyruar të paguaj një garanci të vlefshme me pagesën e 2 muajve, pa u marrë përsipër, as edhe një gjë nga ana e qiradhënësit.

– Kjo ndërmarrje aplikon çmime shumë të larta qiraje krahasuar me mesataren e zonës gjeografike;

– Çmimet e aplikuara i mundësojnë shoqërisë një normë fitimi shumë të lartë, prej 76.1%;

Kjo sjellje e ndërmarrjes me pozitë dominuese, “EKMA Albania” SHPK, duke u imponuar qiramarrësve çmime dhe kushte të padrejta tregtimi, si dhe duke i detyruar ata të pranojnë detyrime shtesë duke paguar një çmim më të lartë për energjinë elektrike dhe ujin nga ai që duhet të paguajnë realisht sipas faturave të lëshuara nga OSHEE dhe UKT përbën abuzim me pozitën dominuese kundrejt tregtarëve qiramarrës të ambienteve të kësaj ndërmarrjeje, thekson konkurrenca.

Masat

Krahas gjobës, Konkurrenca ka vendosur detyrimin e ndërmarrjes “EKMA Albania” SHPK për të ndaluar shkeljen e konkurrencës dhe brenda 30 ditëve të marrë masat e nevojshme, si vijon:

  1. Hartimin e kontratave të qirasë bazuar në dispozitat e Kodit Civil (për kontratën e qirasë) për të vendosur palët e saj, qiramarrësin dhe qiradhënësin në kushte të barabarta kontraktuale në zbatim të ligjit dhe zakoneve të mira tregtare.
  2. Qiradhënësi të aplikojë çmime të arsyeshme të orientuara drejt kostos dhe çmimit mesatar të qirasë të zonës gjeografike.
  3. Qiradhënësi të jetë transparent në detajimin e zërave dhe vlerave përkatëse që përfshihen në faturën e qirasë së ambientit.
  4. Ndërmarrja “EKMA Albania” SHPK të ndalojë menjëherë faturimin mbi çmimin ligjor të miratuar nga institucionet kompetente (faturuar nga OSHEE dhe UKT).

Në rast të mos përmbushjes së kushteve dhe detyrimeve të përcaktuara në pikën III të këtij Vendimi, ndërmarrja “EKMA Albania” SHPK ndëshkohet me gjobë deri në 10 % të xhiros vjetore për shkelje të rëndë të konkurrencës në zbatim të nenit 74, pika 1, germa (c) të Ligjit Nr. 9121/2003.

  1. Në rast se ndërmarrja “EKMA Albania” SHPK nuk ndërpret shkeljen e nenit 9 të Ligjit Nr. 9121/2003 dhe nuk vepron në përputhje me detyrimet dhe brenda afateve të përcaktuara në këtë vendim, Komisioni i Konkurrencës vendos gjoba periodike deri në 5 % të xhiros mesatare ditore të vitit financiar paraardhës, derisa ndërmarrja EKMA Albania SHPK të veprojë në përputhje me këtë vendim.

 

World Bank warns the government about PPPs and concessions

Die Georg Soros Schwuchtel: Endri Fuga kann nur sich sowas ausdenken, ein Idiot, der keinen Job gelernt hat.

Der OSCE Vertreter schrieb nun an Edi Rama, das diese Medien Einschränkung in dieser Form nicht akzeptiert wird.

Edi Rama Bande

OSBE kundër Qeverisë: Ultimatumi për portalet cenon lirinë e medias

Shpërndaje në Facebook
Tweet në Twitter

Vjenë, 18 tetor 2018 – Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Harlem Désir, shprehu sot shqetësimin për lajmërimin për një sistem të ri regjistrimi për 44 faqe interneti në Shqipëri dhe mbylljen e mundshme të tyre.

Më 15 tetor, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare në Shqipëri publikoi një listë me 44 faqe interneti mediatike, që duhet të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe të pajisen me NIPT brenda 72 orësh, të cilin duhet ta publikojnë pastaj online. Mosrespektimi i këtij urdhri rezulton në mbyllje të faqeve të internetit. Kjo nismë, e mbështetur nga qeveria, raportohet se është bërë për t’u dhënë zgjidhje shpifjeve online.

Shtetet nuk duhet të imponojnë regjistrimin e detyrueshëm për mediat online si parakusht për punën e tyre, gjë që mund të ketë efekt shumë negativ në lirinë e medias. Kjo praktikë, kur vihet në zbatim, mund të kufizojë ndjeshëm aksesin e publikut në burime të larmishme informacioni dhe pluralizmin e zërave, si edhe gërryen të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të informimit online“, deklaroi Désir.    http://www.kohajone.com/2018/10/18/osbe-kunder-qeverise-ultimatumi-per-portalet-cenon-lirine-e-medias/

World Bank warns the government about PPPs and concessions

Public and Private Partnership schemes, which, the Albanian government has recently launched, were at the focus of World Bank experts while presenting their report on Albania. Once again, the leading financial institution has called on Albania to be careful with the application of these schemes. According to the World Bank economist in Albania, Hil…

Mafia Geschäfte des Arben Ahmeti wieder, welcher der kriminellste Wirtschafts- nund Finanzminister aller Zeiten ist. Vergabe von Bauaufträgen an Kriminelle und Dumme, ohne jede Qualifikation, erinnert an Ursula von der Leyen, mit Aufträgen an die Betrugsbanden von McKinsey, die noch nie eine Ahnung hatten. Unsolicited bids for public works will continue to apply Everyone was expecting the Albanian government not to enter concession agreements through unsolicited bids. But it looks like they will continue to be applied for road worksEveryone was expecting the Albanian government not enter concession agreements through unsolicited bids, at least according to the declaration that was made by the minister … Albania is launching reforms and were grateful to all member countries which ha… Im Zentrum der illegalen Mafia Lokale, gab direkt der Bürgermeister Vangjush Dako, eine Genehmigung auf der Bunker Mole des Restaurants „Timi“ der immerhin seit 1994 dort war, wie der verurteilte Drogen Boss, mit seinem „ARAGOSTA2 Hotel und Lokal. Die Mole wurde vom Italienischen Militär aufgeschüttet mit alten Bunkern, wo nun die Super Drogen Mafia, identisch wir Natasho Paco, Richter illegale Lokale errichteten, ebenso die Berisha Mafia mit Splendid, usw. Erst die Genehmigung für ein neues Restaurant dort: „Pista“ direkt für den Drogen Super Clan, für die Wahlkampf Manipulationen und Hilfe für Vangjush Dako zeigt Abgründe ohne Ende mIt Hekuran Hoxha erneut dem Avdylaj Clan. Wer dort baut ohne Genehmigung von Vangjush Dako erhält eine Anzeige. Reines ERpressungs Modell des Vangjush Dako mit etlichen Verbrecher Clans, die komplette Küste auch der Kallmi, Currilla Das Lokal ist direkt gegenüber der Unversität von Durres, dem alten Bau. Nur mit Verbrechern unterwegs Drogen Super Clans und Politiker: Klement Balili, Ilir Meta, Arben Ahmeti, Edmond Panariti, Ilir Meta, F. Koka Basha nxjerr videon: Dako i dha leje Avdylajve për restorantin në Durrës Basha nxjerr videon: Dako i dha leje Avdylajve për restorantin në Durrës 27/10/2018 – 16:53 Kreu i PD, Lulzim Basha ka publikuar një video në Facebook, ku hedh akuza në drejtim të kreut të bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Sipas kryedemokratit, restoranti ‘Pista’ në Durrës, në pronësi të grupit të Avdylajve është ndërtuar me lejen e Vangjush Dakos, i cili, sipas Bashës, e ka vendin në burg. “Dosja 339 sapo ka nisur të zbulohet. Vangjush Dako e ka vendin në burg”,- thotë Basha në videon e publikuar. /portali DurresLajm/ Video: https://www.facebook.com/video/embed?video_id=190293368517587 https://durreslajm.al/politike/basha-nxjerr-videon-dako-i-dha-leje-avdylajve-restorantin-ne-durres

Die grösste Comedy Show, als die EU und Deutschen Justiz bringen wollte

Die Korruptesten wollen Justiz bringen, haben selbst keine Transparenz, keine Kompetenz,kein Konzept werden Mafiös ohne jede Qualifikation ernannt.

Agnes Bernhard, Ibrahimi

Agnes Bernhard, Gent Ibrahimi: Alibi Reisen, das man in Albanien war, sich mit Dumm Kriminellen der Inkompetenz traf
Viel Geld, Reise Tourismus der Dümmsten, ohne jede Richter oder Staatsanwalt ERfahrung. Dumme aus Georg Soros NGO Rattenloch

Agnes Bernhard, IRZ Leiterin und käuflich wie extrem dumm

Published 18:17 November 11, 2018
Updated 18:17 November 11, 2018

Jens-Peter Bonde responds to New Europe’s story ‘A Pandora’s box of corruption’


 
 

I used 29 years in the European Parliament to clean the institutions and establish transparency with colleagues in the SOS Democracy inter group. We achieved many reforms over the years.

It is possible to reform!

For many years MEPs could claim travel allowances for journeys they never made. Group leaders could claim business class refunds for trips in Parliament limousines paid for by tax payers. From 2009, MEPs are only paid for the real costs incurred. So good!

BUT, New Europe newspaper now reveals another area in need of cleaning. MEPs are paid € 24,146 per month for their assistants and scientific advisors, and part of the money may end up in the MEPs’ own pockets. There is a similar problem with the office allowance where the major part of the € 4,416 is treated as an extra, tax free salary bump for the MEPs. Those who use the allowance can also be criticized for misuse because there is no general control.

The solution is very simple. Make all costs transparent on the internet. Then we don’t need to use money for control. The public and the journalists will do that for free and the European Parliament will gain a good reputation inviting more voters to vote for the next European elections 23-26 May. With a clean Parliament it’s easier to clean the other institutions and attract voters to respond through a higher turnout.

When I was first elected 63 % of all voters participated. Then turnout fell in each and every election to 42,5 % in 2014. Lets clean the European Parliament in 2018 in order to raise the participation in 2019 and have people say: “This is also my parliament. My MEP is clean and transparent. I can urge my friends to vote for her or him.”

https://www.neweurope.eu/article/clean-the-eu-before-the-european-elections/

Die Staatsaufsicht kritisiert das geduldete Mafiöse, Treiben von Bankers Petroleum

Altes System wie von Marc Rich, mit Clencore: Gezielte Plünderung von Staaten, wo enorme Kosten über eigene Offshore Firmen abgerechnet werden, nie Gewinne erzielt werden. Ein fester Anteil des Staates, pro gefördertes Fass Barrel Öl, wie es im Irak in der Welt üblich ist, wurde nie vereinbart, von den kriminellen Banden der Bestechung und des Betruges, welche als Aufhelfer getarnt sind.

Alles dreht sich nur noch um „likes“, so tief sind die Deutschen Politiker, die Albanische Regierung gesunken; Einzige Regierungsform in der Kabinetts Sitzung, die links bei facebook, Twitter, Instangram usw. wo sich Alles im Idioten Club rund um Edi Rama dreht. Orginal die korrupten Dummen, des Auswärtigen Amtes, der Deutschen Botschaft usw.., obwohl jeder Idiot weiß das Facebook und Co. nur NSA, CIA Zweigstellen sind, wie jedes Handy. Original kopiert von der dummen und korrupten Deutschen Regierung, wo man so dumm ist, nachdem Billarden Desaster mit den Derivaten, falsche Beratung der Landesbanken, der Banken, der Betrugs US Banken, nochmal McKinsey als Berater ins Verteidigungs Ministerium zuholen.
Wenn man kein Völkerrecht kennt, noch Diplomatie, macht man Kinder Niveau „Selfie“ Show, um die Profil Neurose zu befriedigen und dann gibt es höhere Ruhestands Gehälter auch noch für Dumm daherreden und ohne jeden Verstand.

balla
Taulant Balla, Susanne Schütz: Kinder Niveau und „SAelfie Show

WT: wie das korrupte Enterprise USAID, des US Botschafters Donald Lu, der dummen EU Botschafterin Romana Vlahutin, : mit „Calvera“ ein Desaster verursachtenWT: wie das korrupte Enterprise USAID, des US Botschafters Donald Lu, der dummen EU Botschafterin Romana Vlahutin, : mit „Calvera“ ein Desaster verursachten

Nie Steuern gezahlt, hohe Millionen Summen verdient, über Offshore Firmen mit dem Teilhaber Wesley Clark gestohlen und geschützt durch korrupte US Botschafter, wie zuletzt Donald Lu, der Aktionen des Generalstaatsanwaltes Adriatic Lllala, auch gegen Bankers Petroleum verhinderte, welche durch illegales Fracking, hoch kriminelles Fracking nur 400 Meter unter der Oberfläche, Milliarden an Umweltschäden verursachten und dann an die Chinesen verkaufte.

Diese kriminellen Methoden, werden durch die PPP Programme, vollkommen krimineller Deutscher Minister ebenso in Albanien, Afrika promotet und erpresst.Bildschirmfoto vom 2018-10-22 12-45-23d4d9b-zz

Georg Soros Super Idioten: Darian Pavli nun in der Position des Regierungs und Staatsvertreters für Abitrage Verfahren was nur in das Chaos führen kann.

Landräuberei als einziges Regierungs Programm, neben Geldwäsche, Betrug und Drogen Handel.

Almar Hicka und die Folgen, wo die Frau wohl über 10 Millionen € an unnötigen Anwaltskosten verursacht hat eigene Klientel Geschäfte mit Anwalts Kanzleien wie Hajdari, sondern war die letzten 2 Jahren in dubiose Vergleiche und noch dubiosere Anwalts Rechnungen verwickelt. Hier der Fall rund um Bankers Petroleum, einem der Betrugs Geschäfte der Amerikaner mit Wesley Clark, wo die Firma von den Chinesen aufgekauft wurde.

Die Staatsaufsicht hat die Betrugsfälle nun der Staatsanwaltschaft gegeben.

Vor einigen Wochen verließ die Regierungs Vertreterin , Alma Hicka, so abrupt. Medien genannt die Entlassung als Folge der Skandale in Fürsprache kam, als Premierminister Rama soziale Netzwerken verteidigt und sagte , dass „Alma mit ihrem Wunsch nach ganz persönlichen Gründen verlassen wurde“. Aber die Fakten zeigen , dass der Staatsanwalt verdächtige Handlungen im Amt worden ist, so dass mehrere zehn Millionen Euro zu Schäden an den Staatshaushalt.

Im September 2018, danach wurde Almar Hicka entlassen.
Die Abitrage Vertreterin, kritisiert, das die Staatsanwaltschaft die Edi Rama nahen Verbrechen mit dem Diebstahl der Spille Strände und von Profi Kriminellen nicht untersucht rund um die Kavaje Mafia von Elvis Rroshi, Gentian Daja und in Lezhe gegen den Edi Rama Partner: Frank Frrokaj
Alma Hicka
Rechtsanwalt Alma Hicka Partei des Verbrechens: vor dem State Bar der Entfremdung in Kavaja Küste von Lezha Aufstehend

Küste Spille Kavaja, die den Staat gehört, ist plaçkituar fast ausschließlich von Familienmitgliedern des ehemaligen Bürgermeister Elvis Roshi und SP-Kopf in Kavaja Gentian Onkel.

Obwohl Kavaja Strafverfolgung hat es geschafft, vier Vorstrafen zu bauen, haben Untersuchungen gehen nie zu Roshi und Onkel werden als Vermögenswerte im Namen ihrer Familien aufgenommen.

Während der Verfolgung Lala Adria geführt wurde, mit ihr ein Wahnsinniger Verhandlungs, Roshi und Onkel wurden, wenn nicht betroffen, auch im Hinblick auf ihre Eigenschaft untersucht werden, die durch deutlich, dass illegal profitiert gemacht hat fälschen ein Dutzend Dokumente und die Namen der Dorfbewohner elend Bereich verwendet wird.


http://pamfleti.net/avokatja-alma-hicka

engstener Familienkreis Roshi erhielt mehr als ein Hektar Land an der Küste, während beträchtliche Landfläche auch Verwandte ehemaligen Leiter des PS profitierte, Gentian Onkel, die ehemaligen stellvertretenden Präfekt von Tirana, Fatos Kaya, die ehemaligen Bürgermeister Kryevidh Behgjet Pjeci oder leitender Angestellter von Kataster, Nezir Leçini.

Die Migration Mafia im Balkan zu dumm für Alles

Die Rot-Grüne Mafia der korruptesten und Dümmsten in der EU und Deutschland. Eine vollkommen von Georg Soros gekaufte EU Truppe, EU Delegationen mit Knut Fleckenstein und Angela Merkel mit dem UN Migrations Pakt und die NGO Mafia rund um Migrations, Drogen und Kinder Handel.

Zu dumm für Alles, wenn ständig auch die Billiarden schweren Betrugs Konsults, wie McKinsey sich immer noch in Deutschland tummeln können, wenn man zuvor alle Landesbanken ruiniert hat, bei der Bundeswehr nur sinnloses Papier produzieren und den Gender Wahn in der NATO nicht kritisieren, oder die inkompetenden Frauen Quoten. ***


Kaum zuglauben wie dumm die NATO ist, mit ihrem Gender Wahn. Das führte nun zur Versenkung des teuersten Norwegischen Kriegsschiffes, weil Frauen ohne Erfahrung, wahrscheinlich auch noch Nacht und Farbenblind, nicht einmal ein Ruderboot fahren können, aber 4 von 5 Navigatoren waren Frauen, nur mit Akademie Kenntnissen.

Quoten Frauen: EU Verbrecher Bande in Tirana, der Inkompetenz

Die verantwortliche Navigatorin war „Emilie Jakobsen“, wie man in Militär Foren diskutiert. Die Frau hatte wohl keine Erfahrung auf kleinen Booten; Null Ahnung, ist eine Quoten Frau. So ein Schiff zu steuern, da muss man sehr gut in der Nacht sehen können, Erfahrung haben und nicht den Elektronischen Unfug ablesen, jede Warnung ignorierend. Auf jedem normalen Schiff, gibt der Wachhabende Offizier die Richtung an, nicht eine Karriere Frau, als Navigatorin, die besser in einem Kindergarten arbeiten sollte. Hatte die Frau ihre Medinische Befähigung gefälscht, welche ja bei einem Autoführerschein auch Vorschrift ist, bei Sportboot Führerscheinen ebenso ob man Farbenblind ist.

Das Schiff wird wahrscheinlich nicht mehr gehoben, wieder in Betrieb gehen, weil das Salzwasser, die komplette Elektronik und Kabel Anlagen zerstörte. Auch hier fragt man sich in Norwegen, wie ein angeblich unsinkbares Schiff, sofort unter ging, trotz Wabenbau! Wie solch ein Schiff sinken kann, ist also die grosse Fragen in Norwegen, was an die Titanik erinnert, welche auch als unsinkbar galt.

Albanian Secret Service Chief Fatos Klosi in 16.5.1998 in der
“Albania” durch den Albanischen Geheimdienst Chef Fatos Klosi: KLA (UCK)
is financed by Bin Laden

die sind gut versorgt, wenn man das Dollhouse in Hamburg sieht mit dem Kosovarenj Gani Dreshaj,j. oder Rezzo Schlauch, Michael Steiner

Die Verbrecher-Wirtschaft
Wirtschaftssanktionen missbrauchen die Bürger anderer Länder, um ihr Land den Interessen der Mächtigen zu unterwerfen. Um vermeintlich Schuldige zu bestrafen, toben sich wirtschaftlich überlegene Nationen an Unschuldigen aus: den einfachen Bürgern so genannter Schurkenstaaten. „Ziviler Schmerz“ soll in „politischen Gewinn“ umgemünzt werden. Diese Absicht äußern die Verfechter von Wirtschaftssanktionen jedoch nur hinter vorgehaltener Hand. Allgemein wird angenommen, dass die Sanktionen auf „Staaten“ oder „Regierungen“ abzielen. Eine solche Sprache verschleiert jedoch die Realität dieser Maßnahmen.

Bewaffnung wird vertraglich vereinbart:

Den Recherchen des ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ zufolge wurde nun bekannt, dass Absprachen und konkrete Vereinbarungen mit dem Hersteller IAI und Airbus getroffen worden seien, die eine Bewaffnung der Drohnen vorbereiten und sogar vertraglich vereinbaren sollen. „Report Mainz“ habe einen exklusiven Zugang zum vertraulichen Vertrag mit der Firma Airbus erhalten, die zusammen mit dem israelischen Partner die Drohne „Heron-TP“ an Deutschland leasen soll. Im Vertrag seien auch ganz konkrete Anforderungen für den Waffeneinsatz zu finden:

„Die deutsche Drohne muss in der Lage sein, die identifizierten Bodenziele mit (…) mitgeführter SP (Special Payload — eine Bezeichnung für die Munition) zu bekämpfen. Die Drohne muss mindestens einmal am Tag (…) die präzise Bekämpfung von mindestens zwei leichtgepanzerten (ungepanzerte Fahrzeuge) oder weichen Zielen (Menschen) nacheinander in einer Mission durchführen können.“

Die NGO Mafia, welche angeblichen Migranten erklärt, betreet, wie man mit Lügen Asyl erhält, inklusive derartiger Mafia Anwälte, Migrations Beauftragte, Organisationen. Knut Fleckenstein, sein ASB dabei, von der Kurdischen Terror Organisation PKK übernommen der AWO und Alles SPD nahe Verbrecher Organisationen.

ITS A BILLION DOLLAR INDUSTRY: Migrants are more profitable than drugs..Vicious and malicious MAFIA involved in under the table money nexus with politicians, lobbyists, refugee agencies, NGOs and Foundations..also payments being paid to media to drum up desperation conditions and staging RENT A CROWD PROTESTS……….

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB, Germany)

asb_logo_rgb

Federal Chairman: Knut Fleckenstein, MdEP
Federal Managing Director: Ulrich Bauch

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB)
Sülzburgstraße 140
D- 50937 Köln

Tel.: +49 221 / 47605 – 0
Fax: +49 221 / 47605 – 495

E-Mail: asb-bv@asb.de
www.asb.de

Die gekaufte Ratte: Knut Fleckenstein promotet die Albaner Mafia in die EU

Bundestag veröffentlicht Petition gegen UN-Migrationspakt: Technische Schwierigkeiten bei der Registrierung der Mitzeichner

Nach der der Veröffentlichung einer Petition gegen den UN-Migrationspakt auf den Seiten des Bundestages gibt es technische Schwierigkeiten bei der Registierung der Mitzeichner. Mehr»

„Wir sind arabisiert!“: Nur ein Kind von 109 Erstklässlern an Berliner Grundschule hat deutsche Eltern

Die auf Antifa-Demonstrationen früherer Jahre gerne bemühte Parole „Ausländer bleiben – Deutsche vertreiben“ ist in Berlin-Neukölln offenbar zum politischen Programm geworden. Gescheiterte… Mehr»

Lauter Dumm Verrückte unterwegs bei Rot-Grün, den Linken

Grünen-Politiker erklärt uns, warum Deutschland vom UN-Migrationspakt „nur profitieren“ kann

Deutschland würde vom aktuell heiß diskutierten UN-Migrationspakt „nur profitieren“. Das sagt der Heidelberger Jurist Memet Kilic im Exklusivinterview für Sputnik. „Der Pakt könnte positiven
In solchen Kreisen, wenn Verantwortungslosigkeit Kultstatus genießt, warnt der EU– Korruptionsbekämpfer(Zitate nach „Kontext“), “geht es nicht mehr darum, was du verdienst, sondern darum, was du dir holen kannst, und wie du am einfachsten reich wirst”. Und das sei soziales Dynamit. Hetzer spricht ausdrücklich von einer sogenannten Finanzkrise, von einer “Systemkriminalität” und von “Systemkorruption”.

Man hat Vorbilder aus Deutschland, über vollkommen korrupte, dumme Frauen, welche ihren Lebenslauf fälschen, mit Pseudo Vorlesungen schmücken, ständig krank geschrieben sind, wie Margarete Kopper, oder Susanne Baer**

Systemische Korruption
Peter Mühlbauer 08.04.2009
Interview mit Alexander Dill zu den Verantwortlichen für die Weltwirtschaftskrise
…………………..
Alexander Dill: Wichtig ist erstmal: Ich sage ja gar nicht, dass es eine Finanzkrise gibt, sondern ich spreche von einer systemischen Korruption in Deutschland. Verantwortlich heißt bei mir, wer für die Milliardenverluste des deutschen Steuerzahlers verantwortlich ist. In meiner Liste tauchen deshalb auch nicht der amerikanische Finanzminister oder der US-Notenbankpräsident auf, sondern ausschließlich deutsche Volkswirtschaftler, Berater der Bundesregierung und deutsche Politiker.
Wer würde zum Beispiel bei den Volkswirtschaftlern darunter fallen?
Alexander Dill: Die so genannten fünf Wirtschaftsweisen, sowohl die von 2004 wie auch die heutigen. Da denke ich zum Beispiel an Herrn Rürup und an Herrn Sinn, aber auch an Roland Berger, an Herbert Henzler von McKinsey und an Olaf Henkel. Die alle haben bereits um das Jahr 2000 herum eine völlige Aussetzung der Finanzaufsicht und eine völlige Liberalisierung der deutschen Finanzmärkte gefordert….,,,

Erstelle deine Website auf WordPress.com
Jetzt starten