2004 bekannt, das Millionen Tonnen Baumaterial den Meeres Grund zerstoeren

vor 1994, war ueberall ein Schutz von ueber einem Meter Seetang. Straende muss man saeubern, aber die heutigen Idioten, haben bis heute nicht den Zusammenhang auch mit der Kuesten Erosion kapiert. Auch bei Lezhe, wird die Kueste massiv zerstoert, wo die Probleme lange bekannt sind. Es kommen nur Politik Deppen als Experten und die eigenen Institutionen hat man zerstoert. Jeder Depp aus der EU, Weltbank, KfW ist Berater. Catarina Land, ohne Beruf aber als Professor und Experte, ist heute Normal auch in Deutschland.

Posidonia, „Verschmutzung“, die an der albanischen Küste erhalten bleiben muss Algen sind ein ständiges Ärgernis für Urlauber und Gemeindeangestellte, aber Forscher sagen, dass sie eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des Meeresökosystems spielen und nicht massenhaft „gesäubert“ werden sollten. Von Gëzim Kabashi 11:49 | 02.09.2023 In Hauptartikel !, Berichte 0 Posidonia, „Verschmutzung“, die an der albanischen Küste erhalten bleiben muss Mitarbeiter der Gemeinde Durrës reinigen Seetang mit schweren Fahrzeugen. Foto: Gëzim Kabashi. Die Küste in der Nähe der Promenade in Durrës wurde teilweise von Seetang befreit, der letzte Woche während eines typischen Seesturms in den Zement gestürzt ist. Der größte Teil davon wurde vom Meerwasser zurückgezogen, während der Rest von den städtischen Mitarbeitern mit Fahrzeugen entfernt wurde. Das ist eine Szene, die sich wiederholt. Kelp, klebrige Stränge aus braunem Gras, sind tote Pflanzen, die sich vom Meeresboden lösen, ähnlich wie Baumblätter im Herbst. Aber abgesehen von der Belästigung und dem unansehnlichen Aussehen für Urlauber ist Kelp nützlich, um das Meeresökosystem zu erhalten und vor Verschmutzung zu schützen. „Algenablagerungen bilden ein besonderes Mikrohabitat, in der Fachsprache heißen sie „Bankette“ für mehrere Gruppen von wirbellosen Tieren, wie Krebstiere, Insekten, Würmer etc., die als Nahrung für andere größere Tiere dienen, wie Vögel, Amphibien, Reptilien . Somit spielen Seetangvorkommen eine wichtige Rolle für das Funktionieren der Nahrungsketten in diesem Bereich“, sagt Prof. DR. Sajmir Beqiraj, Meeresbiologe an der Universität Tirana. Der Kelp wird von den sogenannten Posidonia-Wiesen gepflückt, einer Unterwasserpflanze, die mehrere Kilometer vor der Küste in seichten Gewässern wächst. Diese Wiesen und der „getrocknete“ Kelp selbst ernähren Dutzende von Meeresflora und -fauna und haben eine sehr gute Beziehung zu allem, was sie umgibt. Obwohl wenig von ihnen gehört wird, gehören Posidonia Meadows zu den Hauptproduzenten des Sauerstoffs, den wir atmen. Der US-amerikanische National Oceanic Service schätzt, dass diese Wiesen 50 Prozent des Sauerstoffs der Erde produzieren und auch große Mengen Kohlendioxid binden. Posidonia Oceanica ist endemisch im Mittelmeer und gilt als die Lunge des Mittelmeers. Es nimmt die unteren 25 Prozent des Meeres ein und wächst in Tiefen von weniger als 1 Meter bis 40 Meter. Aber während sie einem ganzen Unterwasser-Ökosystem Leben einhauchen, ist Seetang für die meisten Menschen und Reinigungskräfte nur ein Strandschadstoff. Seetang an der Küste von Durrës. Foto: Gëzim Kabashi. Alfred Dhuli, Direktor von Komunale Plazh, einem Dienst der Gemeinde Durrës, sagt, dass sie jedes Jahr Tonnen von Seetang von den Küsten entfernen müssen. Bei Stürmen wie letzte Woche verdoppelt sich der Betrag. „In anderen Jahren hat die Reinigung im April-Mai begonnen, aber das diesjährige Glück hat große Mengen herausgebracht“, sagt Dhuli, der vorrechnet, dass er allein in den letzten Wochen 30 Prozent der Menge in 5 Arbeitstagen gereinigt hat.

Posidonia, “ndotësi” që duhet ruajtur në bregdetin shqiptar

Leshterikët buzë detit janë një bezdi e vazhdueshme për pushuesit dhe punonjësit e bashkisë, por studiuesit thonë se ato luajnë një rol të rëndësishëm për ruajtjen e ekosistemit detar dhe nuk duhen “pastruar” në mënyrë masive.

NgaGëzim Kabashi

 11:49 | 09/02/2023

Në Artikull kryesor !Reportazhe

 0

Posidonia, “ndotësi” që duhet ruajtur në bregdetin shqiptar

Punonjës të Bashkisë së Durrësit duke pastruar leshterikët me automjete të rënda. Foto: Gëzim Kabashi.

Bregu i detit pranë shëtitores në Durrës është pastruar pjesërisht nga leshterikët, që u përplasën në çimento gjatë një stuhie të zakonshme detare javën e kaluar. Sasinë më të madhe të saj e tërhoqën përsëri ujërat detare, ndërsa pjesën tjetër e larguan me automjete punonjësit e komunales.

Kjo është skenë që përsëritet. Leshterikët, fijet ngjitëse të barit ngjyrë kafe janë bimë të vdekura që shkëputen nga tabani i detit, njësoj si gjethet e pemëve në vjeshtë. Por përtej bezdisë dhe pamjes jo fort simpatike për pushuesit, leshterikët janë të dobishëm për ruajtjen e ekosistemit të detit dhe mbrojtjen e tij nga ndotja.

“Depozitimet e leshterikëve formojnë një mikrohabitat të veçantë, në terminologjinë teknike ato quhen “bankete” për disa grupe invertebrorësh, si krustace, insekte, krimba etj, të cilët shërbejnë si ushqim për kafshë të tjera më të mëdha, si shpendë, amfibë, reptilë. Kështu, depozitimet e leshterikëve luajnë rol të rëndësishëm për funksionimin e zinxhirëve ushqimorë në këtë zonë,” thotë Prof. Dr. Sajmir Beqiraj, biolog detar në Universitetin e Tiranës.

Leshteriku këputet nga ato që njihen si livadhe të Posidonias, një bimë nënujore detare që rritet në cektësinë disa kilometra përtej bregut. Këto livadhe dhe vetë leshteriku “i tharë” ushqejnë dhjetëra gjallesa të florës dhe faunës detare dhe kanë një raport shumë të mirë me gjithçka që ndodhet përreth.

Edhe pse pak dëgjohet për to, Livadhet e Posidonias janë ndër prodhuesit kryesorë të oksigjenit që ne thithim. Shërbimi Oqeanik Kombëtar i SHBA llogarit se këto livadhe prodhojnë 50 për qind të oksigjenit në tokë dhe po ashtu kapin sasi të mëdha të dioksidit të karbonit.

Posidonia Oceanica është endemike në detin Mesdhe dhe konsiderohet edhe si mushkëria e Mesdheut. Ajo zë 25 për qind të fundit të detit dhe rritet në thellësi që variojnë nga më pak se 1 metër deri në 40 metra.

Por ndërsa i japin jetë një ekosistemi të tërë nënujor, për shumicën e njerëzve dhe për punonjësit e pastrimit, leshteriku është thjesht një ndotës i plazheve.

Leshterikë në bregdetin e Durrësit. Foto: Gëzim Kabashi.

Alfred Dhuli, drejtor i Komunale Plazh, një shërbim i Bashkisë së Durrësit, thotë se atyre u duhet të heqin çdo vit tonelata të leshterikut prej brigjeve. Kur ka stuhi të ngjashme me atë të javës së kaluar, sasia dyfishohet.

“Vitet e tjera fillonte pastrimi në prill-maj, po fortunali i këtij viti nxori sasi të mëdha,” thotë Dhuli, që llogarit se vetëm javët e fundit ka pastruar 30 për qind të sasisë në 5 ditë punë.

Tentativat për ta përdorur atë në industri apo edhe si plehrues natyral nuk kanë qenë fort të suksesshme. Dhuli kujton se femerë serash kanë marrë herë pas here sasi të leshterikut, por shumica e tij hidhet në gropa mbetjesh.

Baki Lara, i cili ka punuar më shumë se 30 vjet në ndërmarrjen komunale, tregon disa raste të përpjekjeve pa rezultat për shfrytëzimin e leshterikut. Ai kujton se në fund të viteve ‘80 leshteriku filloi të përdorej për prodhim pllakash dekorative me allçi, por kjo iniciativë u harrua shpejt.

Sipas Larës, tani ka njerëz që mbledhin sasi të vogla të leshterikut të ngjeshur në formë topash, duke tentuar t’i përdorin në industrinë kozmetike.

Por ndryshe nga punonjësit e komunales, biologu detar Sajmir Beqiraj thotë se prania e leshterikëve është dobiprurëse për plazhet dhe në disa zona ai duhet të lihet i paprekur.

“Në ato pjesë të bregdetit, të cilat nuk përdoren për plazh masiv, rekomandohet që depozitimet e leshterikëve të lihen në kushte natyrore, pra të mos largohen nga bregu”, thotë ai.

Beqiraj shpjegon se ndër të tjera leshteriku do të ndihmonte në ruajtjen e brezit të rërës nga erozioni.

„Areas where there is good development of the underwater meadows of the marine plant Posidonia oceanica, consequently even massive deposits of limestone on the coast, are more protected from marine erosion“, says Bekaj.

The same opinion also divides Jerina Kolitari, professors of Aquaculture at agricultural university. The farmer says that unlike apparently, more dangerous to the coast are „a host of stones and building materials thrown into the sea“ or canals that continue to pour into raw waters.

The colitary also says that unlike it is believed, artificial barriers at sea will not hinder the arrival of the lecheric on shore.

„Parallel to the coast of Currillas to Kallm is the natural barrier, which the durrsacs simply call „ceka or cectina,““ says Kolitari, explaining that shallow stones cannot stop the passage of the shingles towards the shore.

Kuci Kadiu, an early resident of Durres, sees interventions on the coast as guilty of the increasing amount of lesherich.

„The promenade project that was implemented 4 years ago envisioned a series of concrete steps descending towards the sea. All stairs in summer are covered by sand, while in winter the lechterium,“ he says. He says that fortunately, the sea takes back most of the vegetation it brings ashore, as otherwise cleaning would be an impossible mission.

Posidonia meadows and the microlife they support are key factors in aquaculture and the amount of fish at sea.

“Flora e fauna pranë livadheve janë mjaft të pranishme,” tha Besim Troplini, nënkryetar i Organizatës së Peshkimit në Durrës.

Troplini shpjegon se lëvizjet e anijeve të peshkimit monitorohen me rigorozitet sipas thellësisë dhe gjuetia pranë livadheve të Posidonias, ku flora dhe fauna është mjaft e pranishme, është e palejueshme.

Por këto livadhe të rëndësishme për jetën në det dhe në tokë, janë sipas profesor Beqirajt në rrezik. Biologu thotë se gjendja e tyre në bregdetin shqiptar ka degratuar në 30 vitet e fundit. “Prej shumë vitesh tashmë, studimet nënujore në bregdetin shqiptar i kanë vlerësuar livadhet e bimës Posidonia oceanica si shumë të degraduara, në një pjesë të madhe të bregdetit,” thotë ai.

Për Beqirajn, shkaqet kryesore të degradimit lidhen kryesisht me ndërhyrjet e shumta në mjedis në tre dekadat e fundit. Këtyre shkaqeve u mbivendosen ndryshimet globale të klimës dhe faktorë të tjerë ndikues në Mesdhe.

Profesori i biologjisë detare thotë se kërkohet ndërhyrje e menjëhershme, fillimisht për të monitoruar gjendjen e këtyre livadheve me metoda shkencore dhe më pas marrjen e masave për mbrojtjen e tyre.

Sipas tij, vendit i duhet “një plan veprimi për marrje masash të menjëhershme për mbrojtjen e këtyre livadheve, të cilët janë konsideruar si habitati më i rëndësishëm detar i Mesdheut, si për biodiversitetin, ashtu edhe në aspektin socio-ekonomik”.

SPAK Verhaftungen: der Jurist von Buqlize und 9 Ex Kadaster Direktoren in Albanien

Ein Jurist in Albanien, bei einer Kommune ist heute ein Berufs Krimineller, der sich ein Jura Diplom u.a. von der längst geschlossen Uni Kristal, bastelte oder kaufte für 2.000 LEK (18 Euro) Fälschung von Dokumenten, Unterschriften ist Normal. Das KfW Projekt in Bushati, mit der Firma Becker, war der Startschuss für die Fälschung der Unterschriften von Bürgermeistern (Skhoder). Sowas gab es auch in 2.000 schon in Albanien, bei Baugenehmigungen.

Ueber 20 Jahren, Mafioese Dumm Beratung der EU,. OSCE,  Weltbank, Deutschen Beratung kann Niemand mehr reparieren. Afika, die Taliban haben die Deutschen Spinner der Politik Experten raus geworfen, denn mehr wie kriminellen Unfug bringen die Nicht..

Die Politik Clowns, sind schon einmalig in Deutschland!

Fuer Geld bestaetigte er jeden Dokumenten Betrug, was uns schon in 22.6.2022 in einem Schreiben mitgeteilt wurde, da nicht nur die Durres, Verbessungen, Gutachten gefaelscht sind, sondern Alles auch noch bestaetigt wurde. ueber 20 Jahre, wurde von den Deutschen, EU diese Kuesten Landraeuberei finanziert mit allen Folgen heute

Schluesselfigur in diesem Desaster ist der in Haft sitzende, Haupt Inspektor des Albanischen Zentalregister in Tirana:

"Gjoba ishte nga 150-300 mijë lekë të reja", "Do

Ilir Kapetani

Das Spazial Gericht GJKKO, hat das veranlasst, wie der SPAK, wo die Deutschen Politik Clowns, schon lange Nichts mehr wegen Unfaehigkeit, Korruption mit diesen Sonder Einheiten der Justiz zu tun haben. InhHaft, Hausarrest, oder gesucht

Del EMRI, kush është ish-zyrtari i lartë që përfundoi

Ilir Kapetani ‘Arrest me burg’

Arben Lika ‘Arrest shtëpie’

Artur Gashi ‘Arrest shtëpie’

Xhoinaldo Voci ‘Detyrim paraqitje’

Gëzim Teza ‘Detyrim paraqitje’

Dilaver Dervishi ‘Detyrim paraqitje’

Luan Alku ‘Detyrim paraqitje’

Arben Haxhija ‘Detyrim paraqitje’

Jovan Zeka ‘Detyrim paraqitje’

Valbona Bablusha ‘Mosdalje nga vendi’

Exit

Idioten regieren Deutschland, mit gekauften Medien. Die Ursache liegt in 1999, 2000

Das war das uebelste was Albanien passieren, und diese Berlinwater, Constructe der Sprint Beratung, die so dumm waren, das Analabeten, Buergermeister sie zum Teufel jagten

In Essen gibt es fuer die Betruegerin ein Consult, die kein Schulzeugnisse hat, aber jeden Betrug mit den Deutschen dirigierte nicht nur Berlinwasser

Der hat Albanien Dezentralisiiert. so das Direktoren Posten nun Ziegenhirten uebernahmen, oder die Posten auch in der Polizei nur wie im Kosovo, fuer Geld verkauft wurden. Jura Diplome fuer 10$ u.a. bei der ehemaligen Kristal Uni.

Andere Super Idioten

Die Ober Idioten loben sich wieder mal selbst!

Gerti Shalla, Jan Rudolph, Marcus Johnson (USAID), welche als Verbrecher Organisation auftrat, über den AAEF Fund, wohl 1 Milliarde stahl, Geldwäsche Banken eröffnete, für Drogen Geschäfte und Landdiebstahl mit gefälschten Urkundne.

„Fortschritte“ der EU, Berlin: Wild West Notare, die Grundstücks Verkäufe beglaubigen, mit toten Verkäufern

Foto:

 

Der Saustall in Frankfurt ist ja allgemein bekannt, mit dem AWO  und Feldman Direktor

Klaus Klipp, Generalsekretär der Versammlung der Regionen Europas (VRE),

Bis 2019, Magistratsdirektor, Stadt Frankfurt am Main

2002 – 2011 Generalsekretär

Versammlung der Regionen Europas / Assembly of European Regions

Der Jurist von Bulqize wurde verhatet. Lauter Volltrottel, Ziegenhirten, die keine Ahnung haben. Made by EU und Deutschland, denn Dumme hatten hatten nur noch Duemmere Als  Partner in vor Ort, vor allem die Mafia aufgebauten Justiz Missionen der Deutschen und der EU. Der Buergermeister ist schon verhaftet

SPAK harroi ta arrestojë, GJKKO rikonfirmon ‘arrest me burg’ për juristin e bashkisë të Bulqizës, një prej të akuzuarve për abuzimin me tenderin 322 mln lekëKryetari i bashkisë Bulqizë, Lefter Alla

SPAK harroi ta arrestojë, GJKKO rikonfirmon ‘arrest me burg’ për juristin e bashkisë të Bulqizës, një prej të akuzuarve për abuzimin me tenderin 322 mln lekë

SPAK VERHAFTET DEN NAECHSTEN MAFIA PARTNER VON EDI RAMA: BUERGERMEISTER VON BULQIZE: LEFTER ALLA
HE WAS ARRESTED TODAY TOGETHER WITH 12 SENIOR OFFICIALS, THE ROLE OF THE ASSOCIATES OF THE MAYOR OF BULQIZA IS CLARIFIED

WRITTEN BY SOT.COM.AL16 MARS 2023 FacebookWhatsAppTwitterEmail

He was arrested today together with 12 senior officials, the role of the

The mayor of Bulqiza, Lefter Alla, was arrested by order of SPAK, for abusing a tender for the construction of the water supply network, with a value of 322,439,000 new lek, with a time limit of 10 months.about:blank But according to SPAK’s announcement, in addition to Alla, several other officials were arrested, with whom he cooperated. SPAK clarifies that „Alla, in cooperation with the Deputy Mayor of the Municipality, and other employees, as prosecution specialists, KVO members, have made it possible for BOE Egland shpk and BE-IS shpk to win this tender with documentation, creating advantages for this subject during the procurement procedure. At a time since the investigation, there are reasonable suspicions that the works were carried out by EO 2AF Albania shpk, a social connection of the Mayor“.

 

dieser Hirnlose KLaus Klipp, machte Dezentralisierung und Ziegenhirten, ohne jede Ausbildung ueber nahmen die Rathaeuser, oder eingekaufte Mafiosi

Tausende sind in das Ausland geflohen verdienten sich mit illegalen Papieren den Startschuss im Ausland

nun wurden 9 verhaftet, ehemaligee Grundstuecks Direktoren

POLITIKE

Merrnin ryshfet për pronat, arrestohet nga SPAK ish-punonjësi i Kadastrës, nën hetim edhe 9 zyrtarë të tjerë

SHKRUAR NGA SOT.COM.AL
21 MARS 2023
FacebookWhatsAppTwitterEmail
Merrnin ryshfet për pronat, arrestohet nga SPAK ish-punonjësi i
Një ish-punonjës i Kadastrës është arrestuar dje me urdhër të SPAK. Ai ka rënë në pranga pasi akuzohet se u merrte ryshfet qytetarëve për t’u mundësuar ish-pronarëve kompensimin. Në bazë të hetimeve të kryera, sipas SPAK janë dokumentuar të paktën 14 raste, në të cilat ish-punonjësi i Kadastrës ka marrë para qytetarëve të ndryshëm. Mësohet se nga 10 punonjës, një prej tyre ka përfunduar në burg, ndërsa 9 të tjerë në “detyrim paraqitje”, “arrest shtëpie” apo dhe “Ndalim i daljes jashtë shtetit”. Ndërkohë Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dhënë informacion zyrtar në lidhje me aksionin që çoi në ndalimin e disa zyrtarëve të Agjencisë së Trajtimit të Pronave pas akuzave për korrupsion. “Me kërkesë të Prokurorisë, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin Nr. 20 datë 16 Mars 2023 ka vendosur: Caktimin e masës së sigurimit “Arrest në burg” parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale për shtetasin, I.K. si person i dyshuar për kryerjen e figurave të veprave penale të “Korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga nenet 259 i Kodit Penal (katërmbëdhjetë herë); Caktimin e masës së sigurimit “Arrest në shtëpi” parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, për shtetasit D.L. dhe G., si persona të dyshuar për kryerjen e figurës së veprës penale të “Korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga neni 244 I Kodit Penal; Caktimin e masës së sigurimit personal “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” parashikuar nga neni 234 i Kodit të Procedurës Penale për shtetasit XH.V., G.T., D.D., L.A., A.H., J.Z. si persona të dyshuar për kryerjen e figurës së veprës penale të “Korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga neni 244 i Kodit Penal”, njoftoi SPAK.

https://sot.com.al/politike/merrnin-ryshfet-per-pronat-arrestohet-nga-spak-ish-punonjesi-i-kadastre-i577551

DIE EU JUSTIZ MISSIONEN UND IRZ-STIFTUNG: PEINLICHKEITEN DER INKOMPETENZ UND ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT

  •  Genoveva Ruiz Calavera (Hirnlos und peinlich) Unglaublich diese IOM Diebstahl Organisation, welche auch die „Roma“ Gelder im Kosovo im Moment stiehlt, weil über 90 % für eigene hohe Gehälter und Reisespesen vergeudet werden. Neuer Rekord an Korruptheit und Unfähigkeit, aber Amerikaner, Deutsche haben zuvor auch Nichts zustände gebracht, in der absoluten Unfähigkeit.

Ein Nonsens Sprachen Grammatik Diplom hat die Frau, leitete im Balkan wichtige und teure Missionen, bis sich die Welt tot lachte

  • und vor allem Genoveva Ruiz Calavera, im enormen Interessen Konflikt, wie eine „Nghradeta“ Organisation aufgebaut
  •  Independent Observation Mission (ONM) mit illegalem Selbst Bedienungs Management Board was Verfassungs widrig ist.
Agnes Bernhard Gent Ibrahimi
Dumme ohne jede Erfahrung: IRZ-Stiftung und Leiterin: Agnes Bernhard, Schwuchtel ohne Richter Erfahrung: Gent Ibrahim mit gefakten Diplom

Diese Leute, wollten Justiz bringen, hatten nur Idioten als Partner, keinen Richter, keinen Staatsanwalt

Deutsche Politik ist nur noch zum Kopfschuetteln, wo der erpresste Covid Betrug eine besonder Note hat

 

Frank Walter Steinmeier ist einmalig. Immer mit Verbrechern, Nazis, Terroristen

ls Präsident nicht tragbar, die uralte Ratte, der Grünen und Roten Verbrecher in Albanien. Die Ehefrau Monika, einem Produkt des Georg, C. Marshall Centrums in Garmisch-Partenkirchen, real eine Verbrecher Ausbildung Stätte, der übelsten Art. Ein Produkt des US NATO Foundation: „Fund of Peace“

Drogen

Immer unterwegs mit Gangstern 

Immer mit Gangster unterwegs: Xhevdet Troplini und Altin Hajri.

 

Verbrecherische Aussenpolitik, mit Ludgar Vollmer,wo im Oktober 2002 der Vize Innenminister Bujar Himci, die 3 höchsten Polizei Direktoren verhaftet wurden, alle gut geschmiert durch die kriminellen Banden des Auswärtigem Amtes

Brief des Generalstaatsanwaltes Adriatik Llalla an den US Kongreß in 2017, über das Treiben auch der Hillary Clinton, Georg Soros Mafia mit der US Botschaft in Tirana, wo es weitere US Untersuchungen und Verfahren gibt.

Himci

Bundesdruckerei Skandal des Ludgar Vollmer in 2002 des Ilir Meta
Reine Bestechungs Orgie der Deutschen damals wie auch Berlinwasser das dümmsten PPP Projekt mit den Idioten der KfW schon damals und Betrugs Qualität wurde damals beanstandet. Fraport damals ebenso schon, Weltweit.

Das Verbrecher Kartell des Ilir Meta, Ehefrau: Monika Kryemadhi mit Al Qaida, den Drogen Kartellen Teil II

Steinmeier Verbrecher Clan: Das kriminelle System des Ilir Meta: Erneut Verkauf der Staatsbürgerschaft an 382 vorbestrafte Kriminelle