Die Edi Rama, Betrugs Baufirma „FUSHA Sh.P.K.“, rechnet Kiefer Bäume mit 550 € ab

Die Betrugs Baufirma Fusha Sh.P.K., welche auch Beton Blöcke produziert, ohne Stahl und ohne Beton Rüttler, wie bei dem Betrugs Projekte in der Currilla, mit Lefter Koka, erhielt mehrere Aufträge ohne Ausschreibung, wo dann nachdem EU finanzierten „Palmen Desaster“ (pro Stück 1.000 €), an der Autobahn Durres – Tirana, werden nun für 5.500 € pro Stück: Kiefern abgerechnet, was für komplete Wälder reichen würde. Obwohl bereits die Staatsanwaltschaft ermittelt, rechnet man den nächsten Betrug ab, denn die Justiz wurden durch die „Camorra“ identischen IRZ-Stifungs Banden der EU, und aus Berlin, zerstört.

Investigim 24 May 2019

Mbi 5500 euro për një pishë: Kontrata e Bashkisë së Tiranës nën hetim nga Prokuroria

Planet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës pritet të rrafshojnë pas palmave, edhe pishat e kushtueshme në skarpatet e saj, të cilat u mbollën përmes një kontrate me negocim mes Bashkisë së Tiranës dhe kompanisë “Fusha” sh.p.k; kontratë e cila po hetohet nga Prokuroria e Tiranës për “shkelje të barazisë në tendera”.

Gjendet pse u përmbyt Tiranë-Durrës, por nuk do ketë ndjekje penale

Prokuroria e Tiranës ka evidentuar kompaninë ‘City Park’ si shkaktarin e përmbytjes së 30 nëntorit 2017, në superstradën Tiranë-Durrës, por për shkak se ndërhyrjet që kanë sjellë ndryshimin e rrjedhës së përroit të Limuthit – e për pasojë bllokimin e shkarkimit të ujërave në të, janë kryer në vitin 2009, vepra penale është parashkruar dhe për të dëmtuarit, e vetmja mundësi për t’u dëmshpërblyer është nisja e gjyqeve civile.

Gazetari Edmond Hoxhaj shkruan për BIRN se komunikoi nëpërmjet telefonit me një prej punonjësve të informacionit të shoqërisë “City Park” dhe ky i fundit u shpreh se pas konsultimit edhe me administratorët e kësaj shoqërie, nuk preferonin të jepnin një koment lidhur me gjetjet e prokurorisë.

Qytetarë, tregtarë dhe administratorë të disa bizneseve që jetojnë ose ushtrojnë aktivitetet e tyre në ambiente në anë të superstradës Tiranë-Durrës – pranë vendit të quajtur “Ura e Limuthit”, të cilët janë ankuar për dëmet që u janë shkaktuar nga përmbytja, kanë pretenduar para hetuesve se gjithçka ka ndodhur si pasojë e ndërhyrjeve të kryera në përroin e Limuthit.

Në kërkesën e pushimit të procedimit të prokurorisë thuhet se, më datë 8 dhjetor 2018, është kryer një këqyrje e përgjithshme e përroit të Limuthit, nga kufiri i “City Park”, tek tombinat e parkingut të këtij objekti dhe në tombinat e parkimeve të godinave të tjera, si dhe në urat e rrugës dytësore të ndërtuara para viteve ’90.

Në anën lindore hetuesit kanë konstatuar një ndërtim që ka bllokuar gjysmën e përroit të Limuthit në këtë segment.

Bazuar në ekspertimet dhe këqyrjet e kryera Prokuroria ka arritur në konkluzionin se përmbytja është shkaktuar nga dëmtimi i tombinës së vendosur nga shoqëria “City Park” jashtë kritereve teknike, ku ka sjellë si pasojë përveç dëmtimit të rrugës, edhe bllokimin me inerte të gjysmës së tombinos. Sipas prokurorisë, mosmarrja e masave për pastrimin e tombinos para reshjeve masive, ka sjellë përmbytjen e gjithë zonës përreth, për shkak se uji nuk ka pasur rrugë kalimi dhe është kthyer mbrapa duke përmbytur edhe vetë ambientet e jashtme të shoqërisë “City Park”.

Nga akt-ekspertimi ka rezultuar se në kanalin e përroit të Limuthit është kryer ndërhyrje në vitin 2009.

Por, pavarësisht se prokuroria ka identifikuar shkaktarin e përmbytjes së 30 nëntorit 2017 dhe pasojave të saj, ka argumentuar se duke pasur parasysh se nga viti 2009, kur është kryer ndërtimi pa leje deri në momentin e hetimit kanë kaluar më shumë se 5 vjet, bazuar në nenin 66 pika (c) e Kodit të Procedurës Penale “Parashkrimi i veprës penale” nuk mund të bëhet ndjekje penale ndaj personave përgjegjës, pasi dënimi i tyre mund të jetë deri në 5 vjet heqje lire ose me gjobë.

Në vendimin e kërkesës për pushim të hetimit, sugjerohet se pavarësisht parashkrimit të veprës penale, personat e dëmtuar mund të kryejnë padi civile për të kërkuar dëmshpërblimin e dëmit apo të fitimit të munguar, bazuar në Nenin 608 të Kodit Civil.

b.m. / dita